Værdigrundlag

Bornholms Frie Idrætsskole består af en grundskole fra 0.-9. klasse, en skolefritidsordning og et dagtilbud ”Bien” bestående af en vuggestue og en børnehave. Skolegangen afsluttes med 9. klasses afgangsprøve. 

Værdigrundlag
Bornholms Frie Idrætsskole er en fri grundskole med en sundhedsprofil, hvor bevægelse og ernæring er i fokus. Dette for at højne indlæringsniveauet, og derved det faglige udbytte for den enkelte elev. 

Fornemste mål er at gøre eleverne klar til at tage ansvar for eget liv og indgå i et demokratisk samfund med de friheder og forpligtelser, der er forbundet med dette.

Gennem livsglæde og selvtillid modnes eleverne til, på et oplyst grundlag, at kunne vælge til og fra på livets vej.

Nøgleord i skolens hverdag er:

Faglighed, bevægelse, ernæring, mangfoldighed, tolerance og tryghed

Faglighed:

I et forpligtende fællesskab mellem elev, lærer og forældre tilstræber skolen, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Dette gøres ved:

 • At tilbyde faglig og kvalificeret undervisning, hvis formål er at styrke elevens nysgerrighed og lyst til at lære. 
 • At skabe et interessant og stimulerende undervisningsmiljø, der fremmer indlæring.
 • At elevens hjem har interesse for elevens skoleparathed og skolearbejde.

Bevægelse:

At være fysisk aktiv gavner indlæring. På skolen tilgodeser vi dette ved:

 • Bevægelse i undervisningen, når det er muligt og giver mening.
 • Fem obligatoriske idrætstimer pr. uge gennem hele skoleforløbet.
 • Gøre bevægelse og idrætsarrangementer til en fælles oplevelse.
 • At bevægelse i hverdagen giver livsglæde.

Ernæring:

Varieret og sund ernæring gavner indlæringen og det almene velbefindende. Det har også den sidegevinst, at sunde vaner tages med ind i voksenlivet som et naturligt valg. 

Skolen har en obligatorisk kostordning, hvor der hver dag bliver fremstillet og serveret mad, der er frisk tillavet på skolen. Fokuspunkter for madordningen:

 • De 10 kostråd fra fødevareministeriet danner rammen for skolens kostpolitik.
 • Sukkerfri skole
 • Økologi og madspild. 

Mangfoldighed, tolerance og tryghed:
Hvis alle skal behandles lige, kræver det, at alle behandles forskelligt.

Vi sætter pris på, at det individuelle særpræg styrker individet og fællesskabet. Vi arbejder for:

 • Forståelse og respekt for forskellighed.
 • Trygt og tillidsfuldt miljø for alle.
 • At glæde sig over egen og andres succes.
 • At lære og respektere egne og andres grænser.