Traditioner

 • To idrætsdage på tværs af klasserne ved skoleårets begyndelse.
 • Ugentlig fælles morgensamling (0. – 5. klasse)
 • Stor deltagelse i idrætsstævner over skoleåret
 • Skolefesten “Cykelsponserløbet” en gang årligt.
 • Motionsdag den sidste dag inden efterårsferien.
 • Juleklippe-klistredag
 • Luciaoptog som 3. klasse står for.
 • Kirkegang sidste dag inden juleferien.
 • Fastelavnsfest 0. – 5. klasse (6. klasse planlægger)
 • Gallafest for 7.- 8.-og 9. klasse
 • Fire temauger: En emneuger i efteråret, en i foråret og to inden sommerferien, hvor den sidste uge er en idrætsuge.
 • Sidste skoledag med underholdning af 9. klasse.
 • Børnehaveklassen holder hundrededagsfest.
 • Tre lejrskoler i løbet af skoletiden. 5. klasse en overnatning på Bornholm, 8. klasse 5 dage kulturel tur til København, 9. klasse 7 dage til Club La Santa.
 • Tilbud om årlig skitur, arrangeret af BFI skiklub (først til mølle princip)