Lovpligtig information

Skolen arbejder efter Undervisningsministeriets Fælles Mål. Ud fra disse udarbejder lærerne i hvert
enkelt fag deres årsplaner.
Se Undervisningsministeriets fælles mål her:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal
Bornholms Frie Idrætsskole er en prøveforberedende privatskole, der fører til folkeskolens prøver
efter 9. klasse (FP9)
Skolen har fravalgt eksamen i faget kristendom, men der undervises i faget på alle klassetrin.
Ved udtræk af kristendom til afgangsprøven får skolen et alternativ indenfor det humanistiske
fagområde.