Praktisk information

Praktisk info

Indgang til Daginstitutionen BIEN: Møllevej 12, Nyker, 3700 Rønne

Administration

Kontoret har åbent mandag – torsdag fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Fredag fra kl. 08.00 til kl. 14.00.

Adresse: Nyker Hovedgade 5, 3700 Rønne

Telefon: 56930710 – lokal nr. 5

Mail: kontor@bfiskole.dk

Opskrivning

Udfyld vores opskrivnings formular her

Der er en måneds opsigelse med udgangen af en måned.

Barnet kan begynde i børnehaven fra måneden efter barnet fylder 3 år.

Bemærk venligst, at opskrivning til og optagelse i børnehaven IKKE er en opskrivning eller garanti for plads til skolen. Ønskes opskrivning til skolen, udfyldes tilmeldings formularen

Forsikring

Forældrene skal sørge for ansvars-og ulykkesforsikring. Institutionen har ikke forsikring, der dækker egne eller andres ejendele. I de fleste tilfælde dækker hjemmets forsikring, men hvis I er i tvivl, så kontakt jeres forsikringsselskab.

Åbningstider

 • Daginstitutionen Bien har åbent mandag-torsdag kl. 06.30-16.45 og fredag 6.30-16.15

Ferie/fridage

 • Vi har lukket alle helligdage og dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, mellem jul og nytår samt i uge 29 og 30.
 • Der vil på Tabulex være tilmelding til ferier, såsom sommerferie, efterårsferie, vinterferie og hverdagene i forbindelse med påsken.
 • I skolens sommerferie kan SFO-en og Bien være i samme lokaler alt efter børne antal.
 • Holder jeres barn fri/ferie, gives besked til institutionen.

Bornholms Frie Idrætsskole har eget køkken, kok og køkkenpersonale, og der serveres både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad i børnehaven.

 • Frokosten spises i skolens spisesal.
 • Vi følger de 10 kostråd med fokus på nøglehulsmærket og fuldkornslogo. Maden laves fra bunden, og der er desuden særlig opmærksomhed på madspild, sæsongrøntsager og økologi, hvor økonomien tillader det.

Læs mere om vores kostpolitik på vores hjemmeside.

En fuldtidsplads i vuggestuen (0-3 år) koster 4000 kr. pr måned i 12 måneder inkl. kost.
En fuldtidsplads i børnehaven (3-6 år) koster 2860 kr. pr måned i 12 måneder inkl. kost.

Daginstitutionen Bien tilbyder kost hele dagen (morgenmad indtil kl. 7.15, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad).

Jf. kommunens politik på området:

Økonomisk friplads og søskendefriplads

Se https://www.brk.dk/Borger/Familie-boern-unge/sider/pladsanvisning.aspx

Der ydes ikke søskenderabat mellem skolen og børnehaven

Goddag og farvel:

 • Det er af stor vigtighed, at der altid bliver sagt farvel på en god måde til jer forældre om morgenen, og personalet er gerne behjælpelige.
 • Hvis det har været svært, og barnet har været meget ked af det, sender vi gerne en sms lidt senere, så I får besked om, hvordan det går.
 • Husk at krydse jeres barn ind i Tabulex, når I afleverer, og ligeledes ud igen når I henter jeres barn.
 • Det er desuden vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen, når I henter jeres barn.

Besøg

 • Forældre er altid velkomne til at aftale et besøg i institutionen. Aftal en dag og tidspunkt med jeres barns kontaktpædagog.

Forældresamtaler:

 • Der bliver afholdt en opstartssamtale, når barnet har været i Bien i ca. tre måneder.
 • Ligeledes afholdes en samtale, når barnet overgår fra vuggestue til børnehave og videre i skole.
 • Der vil altid være mulighed for at aftale en samtale med pædagogisk leder eller pædagog, hvis der er behov herfor.

Personale:

I kan forvente af os, at vi…

 • – vægter et miljø med tryghed og åbenhed.
 • – værner om en god omgangstone, og at vi selv er rollemodeller.
 • – arbejder målrettet med børnenes sociale kompetencer, dvs. deres evne til at begå sig i sociale sammenhænge og relationer.
 • – har en forventning om, at barnet altid gør sit bedste, og vi tager udgangspunkt i de styrker/kompetencer, som det enkelte barn har.
 • – altid er synlige, tydelige og omsorgsfulde voksne.
 • – altid er åbne for den positive og konstruktive dialog med forældrene og vil kontakte jer, hvis/når der skønnes at være behov for det.
 • – lever op til rammerne omkring læreplaner.
 • – har fokus på det pædagogisk læringsmiljø hele dagen- og ikke kun i de strukturerede
 • – aktiviteter.
 • – har samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere (psykolog, tale/høre-lærer, fysioterapeut, ergoterapeut m.m.). Vi har samarbejde med Bornholm Regionskommune.
 • – sætter vores faglighed højt og ønsker at udvikle os, så pædagogikken bliver dynamisk.

Forældrene:

Vi forventer af jer, at I…

 • – opmuntrer jeres barn til respektfuld og omsorgsfuld adfærd.
 • – giver jeres barn en følelse af at være god nok.
 • – sørger for at læse tabulex for at holde jer informeret om, hvad der sker i institutionen.
 • – tager kontakt til pædagogisk leder/kontaktpædagog eller andet personale, når der er behov for det.
 • – tager ansvar for, at jeres barn har sovet nok, har spist morgenmad (hvis man kommer efter kl. 07.30.
 • – taler positivt om andre børn og deres forhold, pædagoger og institutionen.
 • – giver jeres barn større ansvar, jo ældre det bliver.
 • – viser interesse for institutionen.
 • – giver besked ang. fravær.
 • – deltager i forældresamtaler og diverse arrangementer.
 • – er positive medspillere med barnet i centrum.

Ved sygdom er det vigtigt, at I skriver til os på Tabulex for at meddele fravær. Vi kontakter altid jer, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.

Medicin

 • Hvis barnet har brug for medicin, opbevares dette i personalerummet i børnehaven. Hvis det er receptmedicin, vil I blive bedt om at udfylde et stykke papir med jeres underskrift på, at det er i orden, at vi giver barnet den udskrevne medicin.

Tøj

 • Det er vigtigt, at barnet altid har tøj på efter årstiden. Husk derfor det varme tøj, når deter koldt udenfor, regntøj, når det regner, osv. Der er plads til en kasse med ekstra tøj vedbarnets garderobeplads.
 • Det er altid godt at have navn i barnets tøj.
 • Det er ligeledes vigtigt, at der er skiftetøj i barnets garderobe.

Bleer

 • Hvis barnet bruger ble, tages disse med hjemmefra.