Værdigrundlag

Bornholms Frie Idrætsskole er en privatskole med fokus på en faglig og sundhedsmæssig profil.

SFO’en har fokus på bevægelse, udvikling, empati, nærvær og sundhed som væsentlige faktorer til alsidig udvikling af det hele barn. Læringsmiljøet er derfor tilrettelagt og organiseret på en måde, der sikrer samspil mellem det enkelte barns mentale, fysiske og sundhedsmæssige trivsel.

Aktiviteter har  til formål at styrke barnets nysgerrighed, lyst til at lære og livsglæde, således at barnet befinder sig i et stimulerende miljø, hvor det kan lære at ræsonnere og reflektere sig frem til problemløsning. Aktiviteterne har også til formål at lære børnene selv- og medbestemmelse samt at tage medansvar. De rummer alt fra det fordybende kreative, til det bevægende udeliv. Vi planlægger nye aktiviteter for børnene i KUBEN efter hver skoleferie.    

Bornholms frie Idrætsskole tilstræber at være en dynamisk institution, der er opdateret på pædagogiske udviklingstiltag.

Se i øvrigt skolens formålsparagraf i skolens Vedtægter 2017 

Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen, i skolen og blandt kammeraterne.Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor børnene styrkes i troen på egen kunnen, hvor nærhed og omsorg vægtes højt. At alle respektere hinanden og ens forskellighed. 

I KUBEN har vi 5 nøgleord, som vi mener er vigtige for at få de kompetencer, som har betydning resten af livet. 

KUBEN: Kost- Udvikling- Bevægelse – Empati – Nærvær

Kost: Sund mad påvirker barnets velvære og mulighed for at få en god dag. Vi mener at hvad og hvor tit børn spiser har stor betydning for børns koncentration, indlæring og at sund mad er en vigtig del af barnets udvikling.                                                               

Derfor er det vigtigt, at børn får gode madvaner så tidligt som overhovedet muligt. Målet med at give børnene madglæde og madmod, som de kan tage med sig videre i livet er et pædagogisk værdisæt for BFI.                     

Udvikling:Igennem legen slippes fantasien  løs, venskaber dannes og udvikles. Børnene lærer at give og tage og mærker egne og andres grænser. Legen giver følelsen af at være en vigtig del af fællesskabet, hvilket styrker samværet børnene imellem. 

Vi har det kreative rum, hvor fantasien kan få frit spil og hvor børnene har mulighed for fordybelse i en rolig og tryg atmosfære. Vi har hygge-rum, hvor der kan spilles spil, et område, hvor der kan leges med klodser.                                                         

Igennem forskellige aktiviteter og fælles projekter ønsker vi at børnene oplever små succeser. Vi evaluerer børnenes alsidige udvikling på personalemøder, hvor børnenes trivsel er fast punkt på dagsordenen.

Bevægelse: Ved planlagte/selvvalgte lege og aktiviteter for børn stimuleret og bliver bevidst om deres motorik. Igennem bevægelse tilegner børn sig viden og en erfaring om egen “kunnen” og “begrænsninger”.Vi benytter vi os af  idrætssalen på skolen, hvor vi dyrker alle tænkelige former for sport. Derudover har vi legerum og bordfodbold i sfo’en. Udendørs har vi gynger, sandkasse, boldbaner til diverse “ gamle lege” og boldspil. Vi laver bål og bager snobrød mm., og så leger børnene de lege de selv finder på.                                                                 

Empati: Børnene skal opleve Kuben, som et trygt og rart sted, hvor de har mulighed for at  blive styrket i deres videre liv.  

For at styrke børns empati og selvværd, udviser vi grundlæggende tillid til børnene og viser dem, at de er noget værd. Vi støtter børnene i troen på, at de selv kan – selvtillid, og lærer børnene at sætte pris på sine evner – så de har overskud til at vise empati og derigennem få selvværd. 

Nærvær: Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Vi anerkender børnene ved at hvert barn bliver set og hørt hver dag og er i dialog med børnene om deres trivsel, ikke kun i SFO, men hele vejen rundt, skole, familie, fritidsinteresser. 

I Kuben, ønsker vi at skabe en rød tråd mellem sfo og skole. Vi har et tæt samarbejde med lærerne, således lærere og pædagoger deler deres viden og koordinerer deres indsats.                                                                   

Vi vægter at have en god kontakt med forældrene, således prioriteres den daglige kontakt, når børnene afleveres og hentes i SFO.