Opskrivning

Hvis du ønsker at Opskrive dit barn på Bornholms Frie Idrætsskole, eller børnehave, kan du udfylde formularen herunder. Derudover er du altid velkommen til kontakte kontoret på 56 93 07 10, eller på mail kontor@bfiskole.dk

Opskrivningsformular

Elever til de kommende børnehaveklasser vil modtage brev om optagelse i løbet af oktober måned året før skolestart. Hvis der ikke umiddelbart er plads i den ønskede klasse, kan du blive op skrevet på venteliste.

Skolens kontor er altid klar til at svare på spørgsmål vedr. Opskrivning og tilmelding.

I tilfælde af venteliste, vil prioriteringen ske efter følgende kriterier:

  1. Søskende (både biologiske og samboende ”sted-søskende”) og børn af ansatte.
  2. Anciennitet – dvs. det henvendelsestidspunkt, kontoret har noteret på ventelisten. Når det gælder ancienniteten med henblik på optagelse i de kommende børnehaveklasser, er der desuden den tilføjelse, at ancienniteten i barnets første leveår skal ses som henvendelsestidspunktet i forhold til barnets fødselsdato. Herved ligestiller vi børn født i december med børn født først på året.

Optagelse i de øvrige klasser sker, når der opstår ledige pladser. Optagelsen sker efter ovennævnte kriterier. Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale og en rundvisning på skolen med skolelederen. Aftales optagelse på skolen, kontaktes forældre af klasselærern, og der foreslås en begyndelsesdato for en prøveperiode på 14 dage. I slutningen af denne periode tages kontakt igen, og derefter indskrives eleven, hvis der er enighed om dette.

Der betales skolepenge i 12 måneder. Derudover er der 11 mdr.betaling på kr. 635,- til den obligatoriske madordning, hvor juli måned er betalingsfri.

Skolepengetakster med evt. søskenderabat. Der betales madordning uanset søskendeforhold.

0.-3- klasse.

  1. barn kr. 1370,-
  2. barn kr. 940,-
  3.  og efterfølgende barn er gratis.

4.-9.- klasse.

  1. barn kr. 1495,-
  2. barn kr. 1065,-
  3.  og efterfølgende barn er gratis.

Søskenderabatten beregnes på det ældste barn, og gives til biologiske søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

SFO betaling 0.-3.klasse

Betaling opkræves sammen med opkrævning af skolepenge.

1.barn, kr. 910,-

2.barn, kr. 690,-

3.og efterfølgende barn er gratis

Ved udmeldelse

Der er 1 måneds varsel til den første i måneden på udmeldelse af skole og SFO.

Der betales for madordningen løbende måned ved udmeldelse af skole.

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og kan ske med dags varsel.

Der betales løbende måned + 30 dage.

Skolens konto nr.: 0658 0714174991  MobilePay: 71893

Der betales via PBS eller bankoverførsel. Ved bankoverførsel tillægges et administrationsgebyr på 50 kr. pr mdr.